JUFE-094 - 高杉麻里2019年番号 密着して舐め尽くす

JUFE-094 - 高杉麻里2019年番号 密着して舐め尽くす

 从此,愚再用其方时,必加生地黄一两,以济黄之热,皆可随手奏效。盖赤石脂为末送服,可代赭石以降胃镇冲,而又有固涩下焦之力,故服后不复滑泻也。

效果服药后周身得汗,其脉即出,诸病皆愈。且日饮牛乳两次作点心,亦能助热,内热上潮,遂觉咽喉不利,至仲秋感受风温,陡觉咽喉作疼。

而咽喉中之变证,间有真寒假热者,又当另议治法。每日或一次或两次,觉心中有热上冲,即吐血一两口。

处方先用生杭芍一两、甘草三钱,煎汤一大盅,分两次温服。此证不急治则薄厥将成,宜急治以降胃、镇冲、平肝之剂,再以滋补真阴之药辅之,庶可转上升之气血下行不成薄厥也。

其脑部充血过甚,或自微细血管溢血于外,或隔血管之壁,些些渗血于外,其所出之血,若着于司运动之神经,其重者可使肢体痿废,其轻者亦可使肢体软弱无力。效果后服至每次二钱,腹中始觉温暖,血下亦渐少。

答曰∶胎在腹中,原有脐呼吸,实借母之呼吸以为呼吸,是以凡受妊者其吸入之气,可由任脉以达于胎儿脐中。治以白虎加人参汤,以白虎汤解其热,加参以保其胎,遂为疏方俾急服之。

Leave a Reply